สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 น. – 12.00 น.

สถานที่: อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 

สอบถามหรือเลื่อนนัด

โทร 1415 ต่อ 2214

(ในวันราชการ เวลา 14.00 น. – 16.00 น.)

 

แพทย์ประจำ

 • พญ.อัจฉริยา ทองสิน
 • พญ.วรรณนิสา ภู่เจริญ
 • พญ.สุรเนตร ชีวะประภานันท์
 • พญ.มนทินี สัปจาตุระ
 • นพ.จารุพงษ์ น้อยตำแย
 • พญ.จารุมน อำนวยผล
 • พญ.ชนกกมล เกียรติอร่ามกุล
 • พญ.ภวิศา สันตสว่าง

บริการและการรักษา

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทางโดยทีมกุมารศัลยแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทางมีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ยาวนาน ทั้งยังชำนาญด้านการผ่าตัดโดยการผ่าตัดส่องกล้องทางวีดีโอวิดีทัศน์ (Minimally invasive surgery) ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี การดูแลรักษาครอบคลุมหลายโรค ดังนี้

ศัลยกรรมทั่วไป

 • ไส้เลื่อนขาหนีบ – ภาวะผนังหน้าท้องไม่ปิด – นิ่วในถุงน้ำดี
 • ถุงน้ำในถุงอัณฑะ – ภาวะไม่มีเซลล์ประสาทลำไส้ – ถุงน้ำดีอักเสบ
 • ไส้ติ่งอักเสบ – ภาวะไม่มีรูทวารหนัก
 • บาดแผลจากอุบัติเหตุ หกล้ม ของมีคมบาด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สัตว์กัด

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยที่มีใบนัด มาตรงตามนัด

 • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • พบแพทย์
 • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
 • ชำระเงินและรับยา

ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่มาไม่ตรงนัด

 • พบพยาบาลคัดกรอง ติดต่อห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • พบแพทย์
 • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
 • ชำระเงินและรับยา

Last Update 24/10/2566