สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกกายอุปกรณ์

คลินิกกายอุปกรณ์

วันเวลาและสถานที่

จันทร์ – ศุกร์  08.00 น. – 16.00 น.
(ปิดรับบัตร 15.00 น.)

สถานที่: อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 
โทร. 1415 ต่อ 2418 หรือ 06-6113-6680
ก่อนเวลา 15.00 น.

Line official ID :@ 319cdwyd

Line official คลินิกกายอุปกรณ์

11

ผู้เชี่ยวชาญ

นักกายอุปกรณ์
น.ส.เบญจรัตน์ มหัทธนวงศ์วาน 
น.ส.เสาวภาคย์ หาระสุข 

ผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์
น.ส.อาริยา ปี่แก้ว

บริการและการรักษา

ออกแบบและผลิตกายอุปกรณ์เสริมสำหรับเด็กที่มีภาวะความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกาย ทั้งในรายที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง  หรือมีอาการข้อบิดผิดรูปทั้งในส่วนขา แขน หรือลำตัว รวมไปถึงผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าตัดพิเศษเฉพาะรายสำหรับผู้ที่มีอาการอุ้งเท้าแบนหรือมีอาการปวดบริเวณฝ่าเท้า

ขั้นตอนการรับบริการ

  • ผู้ป่วยรายใหม่
  1. พบพยาบาลคัดกรอง ​ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  2. พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู/ศัลยกรรมกระดูก/กุมารแพทย์โรคข้อ เพื่อวินิจฉัยสาเหตุและสั่งทำอุปกรณ์ หากมีอุปกรณ์เดิมโปรดนำมาด้วย
  3. พบนักกายอุปกรณ์เพื่อวัดตัว/หล่อแบบและออกแบบกายอุปกรณ์ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) รับใบนัดวันรับอุปกรณ์ ชำระเงิน (ถ้ามี)
  4. กายอุปกรณ์ 1 ชิ้น จะใช้ระยะเวลาในการผลิตไม่เกิน 10 วัน หากมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก จะนัดรับไม่เกิน 3 เดือน
  • ผู้ป่วยนัด
  1. ในวันนัด ตรวจสอบสิทธิที่ชั้น 1 อาคาสยามบรมราชกุมารี ยื่นบัตรนัด จากนั้นมาที่แผนกกายอุปกรณ์เพื่อลองอุปกรณ์ รอการปรับแต่ง รับอุปกรณ์ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) และชำระเงิน (ถ้ามี)
  2. พบแพทย์ ตามแพทย์ที่นัดไว้ เพื่อตรวจสอบการใช้งาน
  3. หากทดลองใช้แล้วมีปัญหา สามารถโทรนัดพบกับนักกายอุปกรณ์โดยตรง หากจำเป็นต้องทำใหม่ จะส่งพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อประเมินและออกแบบ แล้วจึงดำเนินการ วัดตัว และนัดรับอุปกรณ์ใหม่

หมายเหตุ

  • ควรนำอุปกรณ์เดิมมาด้วยทุกครั้งในวันหล่อแบบเพื่อทำอุปกรณ์ใหม่