สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกโรคผิวหนัง

วันเวลาและสถานที่

– วันจันทร์และวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. (ปิดรับบัตรก่อน 11.00 น.)

สถานที่: ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

– หมายเลขโทรศัพท์ 1415 ต่อ 61227-28 (เฉพาะวันจันทร์และวันพุธ)

– ID Line : @395gzpmu

11

แพทย์ประจำ

  • แพทย์หญิงนุชนาฏ รุจิเมธาภาส

  • แพทย์หญิงชนกานต์ สุขณีวัฒน์

แพทย์ที่ปรึกษา

  • แพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

  • แพทย์หญิงวนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

บริการและการรักษา

ตรวจและให้การรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุ 0-15 ปี ที่มีปัญหาโรคผิวหนัง และให้บริการหัตถการด้านโรคผิวหนัง เช่นการส่งตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อผิวหนัง การทำ laser เพื่อรักษาผิวหนัง

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการเข้าตรวจคลินิกโรคผิวหนัง

  1. ขึ้นบัตรตรวจคลินิกผิวหนังที่ห้องเวชระเบียนและเช็คสิทธิการรักษาตามจุด เช็คสิทธิทุกครั้ง

– สิทธิ์บัตรทอง ผู้พิการที่ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

– สิทธิ์ข้าราชการที่ชั้น1จุดที่2 อาคารสยามฯ

– สิทธิ์จ่ายเองรอติดต่อที่คลินิกผิวหนัง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

  1. วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง(วัดความดันโลหิตเฉพาะรายที่แพทย์สั่ง) และหยิบบัตรคิวที่คลินิกผิวหนัง ชั้น 12

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป(อย่าเก็บบัตรนัดไว้กับตนเอง ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ที่คลินิกผิวหนัง

ทุกครั้งที่มาตรวจ)

  1. นำใบตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ตรวจ Lab อื่นๆ

* กรณีสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า นำใบส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ ไปเก็บสิ่งส่งตรวจ ที่ห้องหัตถการชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

* กรณีสิทธิชำระเงินเอง จ่ายตรง ให้นำใบเก็บสิ่งส่งตรวจ ไปติดต่อที่การเงิน ถ้าก่อนเวลา 08.00 น. ชำระเงินที่ชั้น 2 อาคารสยามฯ หลังเวลา 08.00 น. ชำระเงินที่ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  1. นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิวที่หน้าห้องตรวจคลินิกผิวหนัง
  2. คลินิกผิวหนังไม่เปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ หากท่านได้รับนัดตรงวันดังกล่าว ให้โทรติดต่อเลื่อนนัดในวันจันทร์และวันพุธ เวลา8.00 น-12.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ

– หากยื่นบัตรนัดที่คลินิกหลังเวลา 11.00 น.จะไม่ได้ตรวจที่คลินิกผิวหนัง

– หากมีปัญหาสงสัยหรือติดต่อเลื่อนนัด กรุณาโทร 1415 ต่อ 61227-28 ในวัน จันทร์และวันพุธ เวลา 8.00 น.- 12.00 น.เท่านั้น

– กรณีผู้ป่วยเก่ามาจำนวนมากจะงดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นมีใบส่งตัวรับเข้าคลินิกผิวหนัง ก่อนเวลา 11.00 น.