สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกโรคผิวหนัง

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์และวันพุธ 08.00-12.00 น.
(ปิดรับบัตรก่อน 11.00 น.)

สถานที่:  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12

เบอร์ติดต่อ 1415 ต่อ 61227-28
(เฉพาะวันจันทร์และวันพุธ)

ID Line : @395gzpmu

11

แพทย์ประจำ

 • พญ.นุชนาฏ รุจิเมธาภาส
 • พญ.ชนกานต์ สุขณีวัฒน์

 

บริการและการรักษา

ตรวจและให้การรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุ 0-15 ปี ที่มีปัญหาโรคผิวหนัง และให้บริการหัตถการด้านโรคผิวหนัง เช่นการส่งตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อผิวหนัง การทำ laser เพื่อรักษาผิวหนัง

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการเข้าตรวจคลินิกโรคผิวหนัง

 1. ขึ้นบัตรตรวจคลินิกผิวหนังที่ห้องเวชระเบียนและเช็คสิทธิการรักษาตามจุด เช็คสิทธิทุกครั้ง
  • สิทธิ์บัตรทองผู้พิการที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
  • สิทธิ์ข้าราชการที่ จุดที่ 2  อาคารสยามฯ ชั้น1
  • สิทธิ์จ่ายเอง รอติดต่อที่คลินิกผิวหนัง อาคารเฉลิมฯ ชั้น 12
 1. วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (วัดความดันโลหิตเฉพาะรายที่แพทย์สั่ง) และหยิบบัตรคิวที่คลินิกผิวหนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 ตั้งแต่เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป (อย่าเก็บบัตรนัดไว้กับตนเอง ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ที่คลินิกผิวหนังทุกครั้งที่มาตรวจ)
 1. นำใบตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ตรวจ Lab อื่นๆ

  * กรณีสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า นำใบส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ ไปเก็บสิ่งส่งตรวจ ที่ห้องหัตถการชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

** กรณีสิทธิชำระเงินเอง จ่ายตรง ให้นำใบเก็บสิ่งส่งตรวจ ไปติดต่อที่การเงิน ถ้าก่อนเวลา 08.00 น. ชำระเงินที่ อาคารสยามฯ ชั้น 2 หลังเวลา 08.00 น. ชำระเงินที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 

 1. นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิวที่หน้าห้องตรวจคลินิกผิวหนัง
 2. คลินิกผิวหนังไม่เปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ หากท่านได้รับนัดตรงวันดังกล่าว ให้โทรติดต่อเลื่อนนัดในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.00 น-12.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ

 • กรณีผู้ป่วยเก่ามาจำนวนมาก จะงดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นมีใบส่งตัวรับเข้าคลินิกผิวหนัง ก่อนเวลา 11.00 น.