สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกศัลยกรรมหัวใจ

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกศัลยกรรมหัวใจ

คลินิกศัลยกรรมหัวใจ

วันเวลาและสถานที่

วันศุกร์ 9.00 น. – 12.00 น.
สถานที่: ชั้น 2 อาคารสยามฯ
เบอร์โทรศัพท์: 1415 ต่อ 2214 (จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.)
                 02-354-8095  (จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 17.00 น.)

แพทย์ประจำ

นพ.สนธกิติ์  ลีลหานนท์

บริการและการรักษา

คลินิกศัลยกรรมหัวใจ ให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหลอกเลือดหัวใจและทรวงอก เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และเนื้องอกในช่องอก เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการ

ป่วยที่มีใบนัด มาตรงตามนัด

  • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม อาคารสยามฯ ชั้น 2 
  • พบแพทย์
  • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
  • ชำระเงินและรับยา

ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่มาไม่ตรงนัด

  • พบพยาบาลคัดกรอง ติดต่อห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิ์ อาคารสยามฯ ชั้น 1
  • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม อาคารสยามฯ ชั้น 2 
  • พบแพทย์
  • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
  • ชำระเงินและรับยา