สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันจันทร์ –ศุกร์  08.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องให้คำปรึกษา (ห้อง 315)
               อาคารสยามฯ ชั้น 3 
เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 2316

ผู้ให้คำปรึกษา

  • พว. ยศวดี  ณ นคร

บริการและการรักษา

  • ให้การปรึกษาด้านสุขภาพ
  • ให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี

ขั้นตอนการรับบริการ

ขอรับบริการได้โดยตรงที่หน่วยงานให้การปรึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆส่งมารับการปรึกษา