สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกสมองและระบบประสาท

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิกในเวลาราชการ

 1. ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
  วันจันทร์, อังคาร และศุกร์
  08.00-16.00 น.
 2. ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาท
  วันพุธ และพฤหัสบดี
  09.00-12.00 น.
  (ปิดรับบัตรก่อน 11.00 น.)
 3. ตรวจรักษาผู้ป่วยผ่าตัดโรคลมชัก
  วันพุธที่ 2 ของเดือน
  13.00-16.00 น.
  สถานที่: อาคารสยามฯ ชั้น 3

คลินิกนอกเวลา

ทุกวันอาทิตย์ 08.00 – 11.00 น.
อาคารสยามฯ ชั้น 2

* สอบถามหรือเลื่อนนัด โทร. 1415 ต่อ 2510, 2521
เวลา 08.00 – 15.30 น.
(เฉพาะวันจันทร์, อังคาร และวันศุกร์)

แพทย์ประจำ

 • นพ.กุลเสฎฐ ศักดิ์พิชัยสกุล
 • พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ
 • พญ.รชต บุญกรองศักดิ์
 • พญ.หนึ่งจิต โรจนวัฒน์ศิริเวช

บริการและการรักษา

 1. ตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง
 2. ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาท
 3. ตรวจรักษาผู้ป่วยผ่าตัดโรคลมชัก

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

 1. ลงทะเบียน ที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 อาคารสยามฯ
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
  • สิทธิจ่ายตรง ชั้น 1 อาคารสยามฯ
  • สิทธิบัตรทอง/พิการ ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร
 1. รอเรียกตรวจตามคิวและความพร้อมของผู้ป่วย ชั้น 3 อาคารสยามฯ

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกโรคสมองและผู้ป่วยผ่าตัดโรคลมชัก  

 1. ลงทะเบียน ที่ห้องเวชระเบียน อาคารสยามฯ ชั้น 1 
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
  • สิทธิจ่ายตรง อาคารสยามฯ ชั้น 1 
  • สิทธิบัตรทอง/พิการ  อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3
  • สิทธิ์จ่ายเอง ติดต่อที่การเงิน อาคารสยามฯ ชั้น 2
 1. หยิบบัตรคิวที่คลินิกโรคสมอง อาคารสยามฯ ชั้น 3 
  (คนไข้เก่า สีเขียว / คนไข้ใหม่ สีเหลือง)
 2. วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง อาคารสยามฯ ชั้น 3 
 3. นำใบนัดเสียบคู่เบอร์คิวใส่ตะกร้าหน้าคลินิกโรคสมอง อาคารสยามฯ ชั้น 3 
 4. ผู้ป่วยที่ต้องเจาะเลือด ที่ห้อง 1216  อาคารสยามฯ ชั้น 2
  (ได้ผลตรวจแล้ว นำมาให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง)
 5. รอเรียกพบแพทย์ตามคิว
 6. คลินิกโรคสมองไม่เปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ หากท่านได้รับนัดตรงวันดังกล่าว ให้โทรติดต่อเลื่อนนัดในวันจันทร์,อังคาร และวันศุกร์ เวลา 8.00 น-15.00 น. เท่านั้น

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกโรคสมองนอกเวลาราชการ

 1. ลงทะเบียน ที่ห้องเวชระเบียน อาคารสยามฯ ชั้น 1 
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
  • สิทธิจ่ายตรง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 1. วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง อาคารสยามฯ ชั้น 2 
 2. ผู้ป่วยที่ต้องเจาะเลือด ที่ห้อง 1216 อาคารสยามฯ ชั้น 2 
  (ได้ผลตรวจแล้ว นำมาให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง)
 3. รอเรียกพบแพทย์ตามคิว
File Description File size Downloads
pdf Clinical Practice Guideline 2022 793 KB 110

Last Update 20/10/2566