สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกกิจกรรมบำบัด (ฝ่ายกาย)

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกกิจกรรมบำบัด (ฝ่ายกาย)

คลินิกกิจกรรมบำบัด (ฝ่ายกาย)

วันเวลาและสถานที่

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 16.00 น.

สถานที่: อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 
เบอร์ติดต่อ 1415 ต่อ 3216
* เลื่อนนัด/ยกเลิกนัด กรุณาติดต่อ 13.00 – 15.00 น.

 

ผุ้เชี่ยวชาญ

  • น.ส.สวรรค์ ธรรมวงค์
  • นายพรศักดิ์ มหาวรรณ

บริการและการรักษา

คลินิกกิจกรรมบำบัด (ฝ่ายเด็ก) ให้การบำบัดฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาในการใช้มือ เด็กที่มีปัญหาการกลืน เด็กที่มีความบกพร่องด้านการวางแผนการเคลื่อนไหว และเด็กที่มีปัญหาในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เรายังจัดทำอุปกรณ์ด้าม (splint) ให้กับเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้อและข้อต่อ

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ยื่นบัตรนัดที่เคาเตอร์คลินิกกิจกรรมบำบัด ก่อนเวลานัด 10 นาที
  2. นั่งรอเรียกชื่อหน้าคลินิกกิจกรรมบำบัด
  3. เข้ารับบริการ
  4. รับบัตรนัด (นัดหมายครั้งถัดไป)

หมายเหตุ

* กรณีต้องการนัดหมายพร้อมกับคลินิกอื่นโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

Last Update 26/10/2566