สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Infographic

11
12
มี.ค.

หมอเด็กเตือนภัยโรคหัดและไอกรน เป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

หมอเด็กเตือนภัยโรคหัดและไอกรน เป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความห่วงใยสุขภาพของเด็...
อ่านต่อ
11
07
มี.ค.

หมอเด็กห่วงใย..ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจควรให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก

หมอเด็กห่วงใย..ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจควรให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองหมั่นดูแลสุขภาพช...
อ่านต่อ
11
19
ก.พ.

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะวิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะวิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า ปัจจุบันภาวะที่ทาร...
อ่านต่อ
11
07
ก.พ.

โนโรไวรัส (Norovirus) สาเหตุการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบได้บ่อยในเด็ก

โนโรไวรัส (Norovirus) สาเหตุการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบได้บ่อยในเด็ก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองห...
อ่านต่อ
11
12
ธ.ค.

PM 2.5 ภัยร้ายล่องหนส่งผลร้ายต่อลูก

PM 2.5 ภัยร้ายล่องหนส่งผลร้ายต่อลูก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5) ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบ...
อ่านต่อ
11
28
พ.ย.

เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญควรได้รับการด...
อ่านต่อ
1 2 3 11