สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด

Newborn sereening

Screening for Critical Congenital Heart disease

การตรวจระดับออกซิเจนเพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรง

สำหรับทุกท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดกรองทารกแรกเกิด สามารถกดที่ Banner Newborn Screeing ด้านบนเพื่อเข้าสู่ website : Newborn Screeing หรือกดที่ link : https://shorturl.asia/bFt35 

11