สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
11
11
ต.ค.

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer)
อ่านต่อ
11
09
ส.ค.

เดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญ ควรได้รับการดูแลแก้ไขและรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึ้น
อ่านต่อ