สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

Contact Us

ติดต่อเรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

อาคารสถาบันฯ ชั้น 11 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • CALL CENTER : 1415

ข้อเสนอแนะ

คำถามและข้อเสนอแนะของท่าน จะถูกตอบกลับทางอีเมล

กรุณาระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้อง

สายตรงโรงพยาบาลเด็ก (Call Center) : 1415