สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ ร่วมกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ สร้างที่พักพิงสำหรับญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีลักษณะเสมือนบ้านแห่งแรกในประเทศไทย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ดำเนินการโดยทีมงานร่วมระหว่างสถาบันสุขภาพเด็กฯ และมูลนิธิ RMHC เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และยั่งยืน โดยเปิดให้บริการทุกวันสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและเข้ารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยห้องนอนเดี่ยว จำนวน 2 ห้อง ห้องนอนรวม (หญิง) จำนวน 17 เตียง และห้องนอนรวม (ชาย) จำนวน 6 เตียง

 

ติดต่อสอบถามโทร 1415 ต่อ 3628