สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด

Newborn sereening

Metabolic Screening

การตรวจคัดกรองภาวะเมตาบอลิก

ข้อมูลทั่วไป

  1. แบบฟอร์มเข้าร่วมตรวจคัดกรอง
  2. แผ่นพับ การตรวจคัดกรอง
  3. เอกสารการบรรยาย”โรคหายากในกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก การตรวจคัดกรองวินิจฉัยยืนยันและการดูแลรักษาสำหรับประเทศไทย” 29 พ.ย.66
  4. เอกสารประกอบการประชุม 23 ก.ย.65
  5. แนวทางปฏิบัติผลคัดกรอง IEM ผิดปกติ
  6. แนวทางปฏิบัติผลคัดกรอง TSH ผิดปกติ
  7. การบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายการติดตามและตรวจยืนยัน TSH ผิดปกติ
  8. ข้อมูลบริการคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์และโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและการบันทึกข้อมูลติดตามกรณี TSH ผิดปกติ
  9. ผลคัดกรองพันธุกรรมเมตาบอลิกผิดปกติที่พบบ่อย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลวิชาการและการรายงานผลตรวจ

Screening for Critical Congenital Heart disease

การตรวจระดับออกซิเจนเพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรง

สำหรับทุกท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดกรองทารกแรกเกิด สามารถกดที่ Banner Newborn Screeing ด้านบนเพื่อเข้าสู่ website : Newborn Screeing หรือกดที่ link : https://shorturl.asia/bFt35 

11