สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยเด็ก

บริการของเรา > แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยเด็ก

แบบบันทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย

QSNICH REFER CENTER

Tel. 1415 ext. 5, 2203
e-mail : pedrefer@gmail.com

เอกสาร Download

File Description File size Downloads
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคอายุรกรรม (01) 338 KB 335
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด (02) 569 KB 282
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ (03) 347 KB 193
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคเลือด/มะเร็งเด็ก (04) 353 KB 188
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคสมอง (05) 340 KB 178
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคต่อมไร้ท่อ (06) 348 KB 149
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย Preterm ROP (07) 424 KB 159
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรค หู คอ จมูก (08) 349 KB 183
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรควัณโรค (09) 367 KB 394
pdf แบบบนทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเด็กศัลยกรรมกระดูกและข้อ (10) 337 KB 190