สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
เพราะสุขภาพของทุกคน เป็นเรื่องสำคัญ
11

คลินิกทารกความเสี่ยงสูง

11

คลินิกโรคหัวใจ

11

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

11

คลินิกโรคติดเชื้อ

11

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ