bangkok

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนและผลักดันงานกำกับดูแลสุขภาพเด็ก (Child Health Supervision) ระดับประเทศสู่การปฏิบัติการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยบริการงานตรวจสุขภาพในหน่วยบริการระดับพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ให้มีความรู้ทันสมัย สามารถัฒนาทักษะพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามช่วงวัย โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision) ขึ้น ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562

Undefined

ให้โอกาสรัก ให้โอกาสชีวิต กับแพนเค้ก เขมนิจ

#ให้โอกาสรักให้โอกาสชีวิต (little gift)ผู้ป่วยเด็ก(new baby) คืนกลับสู่อ้อมอกครอบครัวได้ ให้โอกาสครอบครัวได้รักลูก กอดลูก #ให้โอกาสชีวิตน้อย..กลับสู่สังคม (handholding)

#ร่วมบริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือ..เพียงพิมพ์ 

*948*1415*100#กดโทรออก(เท่ากับบริจาค100บาท)

Undefined

วันเด็กโรงพยาบาลเด็ก 2560

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดงาน"วันเด็กโรงพยาบาลเด็ก " โดยมีนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวรายงานและได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมปล่อยขบวนรถเวทีสัญจรเพื่อมอบของขวัญให้เด็กป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และรับของรางวัลมากมายเพื่อสร้างความสุขเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ.

Undefined