โรงพยาบาลเด็ก

การอบรม "การพยาบาลเด็ก ครั้งที่ 34"

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรม "การพยาบาลเด็ก" ครั้งที่ 34 โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในวันนี้ มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น Biopsychosocial care for hospitalized , ปัญหาโภชนาการในเด็ก เป็นต้น โดยเเพทย์เเละพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดงานเสวนา "คิดอย่างไร-ไอเดียกระฉูด"

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการวิจัยเเละประเมินเทคโนโลยีทางการเเพทย์เเละทีม Research Empowermen สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง "คิดอย่างไร-ไอเดียกระฉูด" กลยุทธ์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้ง Workshop ระดมสมองเพื่อพัฒนางานให้สำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
 ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking , เรียนรู้วิธีเเละการขับเคลื่อนความคิดดีๆด้วยการลงมือทำ โดย คุณเมย์ ศรีพัฒนาสกุล คุณกฤตธัช เมฆอัมพรพงศ์ เเละทีมลูกคิด ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันฯ ชั้น 12

Undefined

โครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ได้จัดโครงการ "แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017" โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นตัวเเทนองค์กรมอบ เงินบริจาคเเละผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี เเละได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมสนุก เช่น กิจกรรมการวาดภาพระบายสี กิจกรรมพับกระดาษ เเละกิจกรรมถาม-ตอบรับของรางวัล เป็นต้น ณ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป ชั้น2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

กลุ่มงานกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันฯ "มหัศจรรย์นิทานพัฒนาการสมวัย สู่เด็กไทย 4.0"

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2560) กลุ่มงานกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดสัมมนาในหัวข้อ "มหัศจรรย์นิทานพัฒนาการสมวัย สู่เด็กไทย 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก คุณขิ่ม สกุลนุ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดย คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุม "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก"

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมในหัวข้อ "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก" โดยมี คุณณัฐธภา เดชเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลสากล"

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลสากล" โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจากนายเเพทย์ ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีปฏิญาณตนของพยาบาล การอ่านทำนองเสนาะ เเละออกกำลังกายร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้จากงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สังคม เเละกิจกรรมวาดภาพระบายสี ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัล ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2

Undefined

จิตอาสากลุ่มสถาบันเครือข่าย MOU 5+ เพ้นท์ "ถุงผ้าใส่ยาให้น้องกลับบ้าน"

วันที่ 27 เมษายน 2560 กลุ่มสถาบันเครือข่าย MOU 5+ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการเพ้นท์ถุงผ้าใส่ยาให้น้องกลับบ้าน 
โดยคณะพยาบาลมิชชั่นเป็นตัวเเทนเครือข่ายฯ มอบให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นผู้รับมอบเเละนำเเจกจ่ายแก่หอผู้ป่วย

Undefined

GREEN & CLEAN Hospital เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี

วันที่ 21 เมษายน 2560 ผู้เยี่ยมสำรวจ GREEN & CLEAN Hospital จากศูนย์อนามัยที่ 13 เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยทางสถาบันฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital พร้อมเยี่ยมสำรวจภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

โรงพยาบาลเด็กฯจัดงาน "สงกรานต์...สานใยรัก" ประจำปี 2560

วันนี้ (12เมษายน 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดงาน "สงกรานต์...สานใยรัก" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดย ได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กฯ มาเป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้า มีพิธีการทางศาสนา การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง โดยอดีตท่านผู้อำนวยการ เเขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร บุคลากรรวมทั้งผู้ปกครองเเละเด็กๆที่มารับบริการที่สถาบันฯ ณ ลานหน้าองค์พระ ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร

Undefined