สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560