คลินิกพิเศษ

เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ60

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกวัน

วัน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 16.00 น. 20.00 น.

วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันหยุด ปีใหม่ และสงกรานต์)  เวลา 8.00 น. – 20.00 น. 

บริการและการรักษา: ให้บริการด้านการตรวจโรคทางอายุกรรมทั่วไป และโรคทางอายุรกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก

Undefined