การนวดเต้านม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดเต้านมแบบญี่ปุ่น (Jepanese massage) เข้าเยี่ยมชม คลินิกนมแม่

วันนี้ (25 มกราคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้รับเกียรติจาก EBATA Yoshie Professor,RN,Mf,PHN Midwifery Division Master's Program in Health Sciences Research Institute of Health and Welfare Science
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดเต้านมแบบญี่ปุ่น (Jepanese massage) เข้าเยี่ยมชม คลินิกนมแม่ ของทางสถาบันฯ โดยมี รศ.คลินิกแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ ปัจจุบันเป็นเเพทย์ที่ปรึกษาคลินิกนมแม่ รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และพยาบาลประจำคลินิก เป็นผู้ต้อนรับ ณ คลินิกนมแม่ ชั้น17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีครับ

Undefined