#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #เดือนยุติความรุนแรง ต่อเด็กและครอบครัว

เดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

 

 

เดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญ ควรได้รับการดูแลแก้ไข
และรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึ้น

Thai