ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงพักขยะบริเวณ ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร

Thai

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงพักขยะบริเวณ ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 60911 ในวันและเวลาราชการ

เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

1. boontida_aui@hotmail.com

2. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ดาวน์โหลดเอกสาร