งานการพยาบาลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและเอชไอวี

Undefined

งานการพยาบาลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและเอชไอวี

ศูนย์โรค งานการพยาบาลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและเอชไอวี
บริการตรวจ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 1415 ต่อ 2316
สถานที่ : ห้องให้การปรึกษา (ห้อง 315)
หมายเหตุ : ทุกวันพุธ เวลา 12.00 - 16.00 น. งานการพยาบาลให้คำปรึกษาฯ
จำเป็นต้องย้ายไปให้บริการที่ห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 2 (ห้องตรวจเบอร์ 18)
เป็นการชั่วคราว จนกว่าการปรับปรุงคลินิกเฉพาะโรค ชั้น 5 จะแล้วเสร็จ 
จึงย้ายกลับมาให้บริการที่เดิม
พยาบาลประจำศูนย์
  • ยศวดี ณ นคร

บริการและการรักษา

  • ให้การปรึกษาด้านสุขภาพ
  • ให้การปรึกษาก่อน และหลังตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  • ขอรับบริการได้โดยตรงที่หน่วยงานให้การปรึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเข้ารับการปรึกษา