คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

Undefined

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 คลินิก

ระบบทางเดินอาหารและตับ

บริการตรวจ

ทุกวันอังคาร

เวลา 13.00-16.00

เบอร์โทรศัพท์ชั้น:  61215,61225-26

สถานที่ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา

แพทย์ประจำศูนย์

พญ.ศิริลักษณ์  เจนนุวัตร

นพ.สิวโรจน์    ขนอม

 พญ.นพรัตน์   ประชาสิทธิศักดิ์

 พญ.นิยะดา  วิทยาศัย

บริการและรักษา

ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเด็กเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น ท้องผูกเรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง ปวดท้อง

เลือดออกทางเดินอาหาร ตับอักเสบ  ลำไส้อักเสบ เส้นเลือดโป่งพอง  ทางเดินน้ำดีตีบตัน เป็นต้น

 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทันสมัย
  • 1.การตรวจทางเดินอาหารด้วยวิธีส่องกล้อง

  • 2. PH – Impedance monitoring  การตรวจวัดค่าความเป็นกรดในหลอดอาหาร

  • 3.Hydrogen Breath test  เป็นการทดสอบไฮโดรเจนทางลมหายใจ ตรวจภาวะท้องอืดเรื้อรัง

  • 4. Esophageal manometry การตรวจการเคลื่อนไหววัดการบีบตัว ของหลอดอาหารส่วนต้น

  • 5. Anorectal manometry การตรวจวัดการทำงานของสำไส้ใหญ่และหูรูดทวารหนักในภาวะท้องผูกเรื้อรัง

  • 6. Fibro scan  ตรวจหาภาวะพังผืด  ในเนื้อตับ และไขมันที่สะสมในตับ

 

ขั้นตอนการเข้าตรวจคลินิกทางเดินอาหาร

 • 1.ยื่นใบนัดห้องบัตร และติดต่อตรวจสอบสิทธิ์ชั้น 1 อาคารสยามฯ (ถ้ามาตรงนัดและใช้สิทธ์เบิกตรงหรือจ่ายเองให้ตรงไปที่คลินิก)
 • 2.กรณีมีใบสั่งขูดเชื้อ/ตรวจปัสสาวะ/เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่นๆ กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์
 • 3. ติดต่อคลินิกชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกรีรติฯ ก่อน 11.00 น.
 • 4. รับเบอร์คิว วัดไข้ , ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงและวัดความดัน
 • 5. นำใบนัด พร้อมเบอร์คิว ใบส่งตัว และ ผลตรวจต่างๆ (ถ้ามี)ให้เจ้าหน้าที่
 • 6. นั่งรอเรียกยกพบแพทย์ตามเบอร์คิว ที่หน้าห้องตรวจคลินิกทางเดินอาหาร

*หมายเหตุ : ตรวจผู้ป่วยเก่ามาตรงนัดก่อน*และผู้ป่วยใหม่ต้องผ่านการตรวจที่อายุรกรรมทั่วไป หรือ ห้องปัจจุบันพยาบาลก่อนแล้วจึงนัดเข้าคลินิกทางเดินอาหาร

 • หากต้องการเลื่อนนัด  โทร 1415 ต่อ 61215, 61225 -26,วันอังคาร เวลา 8.00 – 15.00 น. (คุณผุสดี 064-5360276)
 • รับยาและชำระเงิน ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกรียติฯ
 • ขูดเชื้อ ห้องผิวหนัง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ตรวจปัสสาวะ/ อุจจาระ ห้อง 1205 ชั้น 2 อาคาร สยามฯ
 • เจาะเลือด CBC ห้อง 12505 ชั้น 2 อาคารสยามฯ
 • เจาะเลือดอื่นๆ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • เอ็กซเรย์ทั่วไป ชั้น 2 ห้อง 1206 อาคาร สยามฯ

กรณีผู้ป่วยใหม่

 • ต้องเข้ารับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 (1203) ก่อนทุกรายในวันและเวลาราชการ
 • เมื่อแพทย์พิจารณาส่งปรึกษาโรคทางเดินอาหาร ติดต่อพยาบาลห้อง 1203 จะทำการนัดเข้าคลินิกตามคิวต่อไป
 • กรณีเร่งด่วน ให้แพทย์ที่ตรวจพิจารณรา Admit ได้ทันที เช่น ปวดท้องรุนแรง , มีเลือดออก ฯลฯ

หมายเหตุ: ผู้รับนัด คุณ ผุสดี  064-5360276