คลินิกโรคภูมิแพ้ และรูห์มาติสซั่ม (โรคข้อ)

Undefined
คลินิก โรคภูมิแพ้ และรูห์มาติสซั่ม (โรคข้อ)
โรคภูมิแพ้ วันอังคารเวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรคภูมิแพ้
(นอกเวลาราชการ
ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันอาทิตย์ (ผู้ป่วยเก่า มีใบนัด) เวลา 08.00 - 11.00 น.
วันอังคาร (ผู้ป่วยใหม่) เวลา 17.00 - 19.30 น.
อายุรกรรมทั่วไป วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.

บริการและการรักษา
ผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการของคลินิกโรคภูมิแพ้ และรูห์มาติสซั่ม (โรคข้อ)

 • ผู้ป่วยรายใหม่ พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อนทุกราย
 • ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน พบแพทย์ห้องฉุกเฉิน
  • ขั้นตอนการติดต่อครั้งแรก
   1. พบพยาบาลห้องคัดกรองเพื่อซักประวัติเบื้องต้น ติดต่อช่องเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   2. ติดต่อห้องบัตรเพื่อทำประวัติใหม่ (กรณีผู้ป่วยใหม่) ติดต่อช่องเบอร์ 2 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   3. ตรวจสอบสิทธิ์กรณีมีใบส่งตัว ติดต่อช่องเบอร์ 3 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   4. ผู้ป่วยพบแพทย์อายุรกรรมทั่วไป เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ
 • เมื่อมาตรวจคลินิกโรคภูมิแพ้ และรูห์มาติสซั่ม (โรคข้อ)
  • ​ขั้นตอนการมาตรวจ
   • ​ยื่นบัตรที่ห้องบัตร ติดต่อช่องเบอร์ 2 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   • กรณีใช้สิทธิ์บัตรทองหรือบัตรพิการพิการ ติดต่อช่องเบอร์ 3 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   • กรณีมีใบเจาะเลือด และตรวจพิเศษในวันเดียวกัน เช่น x-ray อัลตร้าซาวด์ ต้องมาก่อนเวลานัดตรวจ 2 ชั่วโมง
   • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันและชีพจร ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง
   • หยิบบัตรคิวตรงตามชื่อแพทย์และนำใส่ในตะกร้า ที่เคาท์เตอร์พยาบาล
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
   1. ​​กรณีต้องการใชสิทธิ์การรักษา ให้ขอใบส่งตัวมาด้วย
   2. สรุปประวัติการรักษา ผลการตรวจ ยาที่ใช้ (ถ้ามี)
   3. สมุดวัคซีน / สมุดพกที่โรงเรียน (ที่ระบุน้ำหนักส่วนสูง)
 • การเลื่อนนัด หรือทำนัดใหม่ของผู้ป่วยเก่า
  • โทร 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก