คลินิกโรคผิวหนัง

Undefined

ศูนย์โรคผิวหนัง

ศูนย์โรค คลินิกโรคผิวหนัง
บริการตรวจ

ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.00-12.00 น. (ปิดรับบัตรก่อน 11.00 น.)

แพทย์ประจำศูนย์
 • พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์  (ออกเฉพาะวันจันทร์)
 • พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช  (ออกเฉพาะวันพุธ)
 • พญ.นุชนาฎ มหเมธากิจ
 • พญ.ชนกานต์ สุขณีวัฒน์

หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยเก่ามาจำนวนมาก จะงดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้น มีใบส่งตัวรับเข้าคลินิกก่อน เวลา 11.00 น.

บริการและการรักษา

คลินิกโรคผิวหนังให้บริการตรวจหาความผิดปกติที่ผิวหนังที่พบได้ในเด็กทั่วไป รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบที่ผิวหนังทีมแพทย์เรามีบุคลากร พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย พร้อมให้การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก

 • -การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
 • -โรคติดเชื้อต่างๆที่ผิวหนังแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสและปรสิด
 • -ผิวหนังอักเสบ
 • -ลมพิษ
 • -โรคผิวหนังในทารกแรกเกิดและโรคผิวหนังพันธุกรรม
 • -โรคตุ่มน้ำ
 • -โรคสะเก็ดเงิน ผื่นกุหลาบ
 • -โรคผิวหนังที่พบร่วมกับโรคในระบบอื่น
 • -การตรวจวินิจฉัยเรื่องผื่นแพ้ยา ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกร
 • -ปานชนิดต่างๆ

ขั้นตอนการเข้าตรวจคลินิกโรคผิวหนัง

 • 1.ขึ้นบัตรตรวจคลินิกผิวหนังที่ห้องเวชระเบียนและเช็คสิทธิการรักษาตามจุด เช็คสิทธิทุกครั้ง
 • 2.วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง(วัดความดันโลหิตเฉพาะรายที่แพทย์สั่ง) และหยิบบัตรคิวที่คลินิกผิวหนัง ชั้น 12
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป(อย่าเก็บบัตรนัดไว้กับตนเอง ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ที่คลินิกผิวหนัง
 • ทุกครั้งที่มาตรวจ)
 • 3.นำใบตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ตรวจ Lab อื่นๆ
 • * กรณีสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า นำใบส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ ไปเก็บสิ่งส่งตรวจ ที่ห้องหัตถการชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • * กรณีสิทธิชำระเงินเอง จ่ายตรง ให้นำใบเก็บสิ่งส่งตรวจ ไปติดต่อที่การเงิน ถ้าก่อนเวลา 08.00 น. ชำระเงินที่ชั้น 2 อาคารสยามฯ หลังเวลา 08.00 น. ชำระเงินที่ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • 4.นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิวที่หน้าห้องตรวจคลินิกผิวหนัง
 • 5.คลินิกผิวหนังไม่เปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ หากท่านได้รับนัดตรงวันดังกล่าว ให้โทรติดต่อเลื่อนนัดในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.00 น-12.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ

 • หากยื่นบัตรนัดที่คลินิกหลังเวลา 11.00 น.จะไม่ได้ตรวจที่คลินิกผิวหนัง
 • หากมีปัญหาสงสัยหรือติดต่อเลื่อนนัด กรุณาโทร 1415 ต่อ 61227-28 ในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.00 น.- 12.00 น.เท่านั้น
 • กรณีผู้ป่วยเก่ามาจำนวนมากจะงดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นมีใบส่งตัวรับเข้าคลินิกผิวหนัง ก่อนเวลา 11.00 น.