คลินิกโรคติดเชื้อ

Undefined

คลินิกโรคติดเชื้อ

ศูนย์โรค

โรคติดเชื้อ

บริการตรวจ

ทุกวันอังคาร และ วันพุธ    
เวลา 13.00 – 16.00 น.    
โทร  1415 ต่อ 2316

แพทย์ประจำศูนย์

  • นายแพทย์กิตติชัย   มูลวิริยะกิจ
  • แพทย์หญิงประอร  สุประดิษฐ  ณ อยุธยา
  • แพทย์หญิงปิยรัชต์   สันตะรัตติวงศ์
  • แพทย์หญิงพักต์เพ็ญ  สิริคุตต์
  • แพทย์หญิงวารุณี   พรรณพานิช   วานเดอพิทท์

บริการและการรักษา

  • ให้บริการตรวจรักษาและรับ - ส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคติดเชื้อ

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  • ผู้ป่วยใหม่

1. ติดต่อขอรับบริการหรือแสดงใบส่งตัวที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
2. ทำบัตรและเวชระเบียนผู้ป่วย ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน
3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
4. เข้าตรวจที่ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือคลินิกอื่นๆตามอาการของโรค
5. งานอายุรกรรมหรือคลินิกอื่นๆ  ส่งต่อ หรือ นัดหมายเข้าคลินิกภูมิคุ้มกัน

 

  • ผู้ป่วยเก่า ที่มีนัด / มาไม่ตรงนัด

1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย  ใบนัด และใบส่งตัวที่ ที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
2. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย  ใบนัด ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อค้นเวชระเบียน
3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
4. พบเจ้าหน้าที่คลินิกภูมิคุ้มกัน ที่ ห้อง 315  ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับบัตรคิว   วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วัดไข้  และ/หรือเจาะเลือด ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น.
5 .พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา เวลา 13.00 – 16.00 น.

.