คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Undefined

บริการตรวจวัน :  จันทร์ – ศุกร์   เวลา  เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
                          เปิดรับบัตร 6.00 น. - 15.00 น. 
                          ค่าบริการทางการแพทย์ (ในเวลาราชการ) 100บาท
                          ค่าทำบัตรใหม่ (ผู้ป่วยใหม่ / บัตรหาย)-10 บาท
บริการและการรักษา: 

ตรวจรักษาโรคทางอายุกรรมในเด็กตั้งแต่ แรกเกิด – อายุ 15 ปี ที่มีโรคซับซ้อน ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิ จนถึงระดับ ตติยภูมิ โดยจะ

ประสานงานส่งต่อให้คลินิกอายุกรรมเฉพาะโรคหรือคลินิกเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคเด็กในทุกๆด้าน

 • คลินิกพิเศษนอกเวลา

 

บริการตรวจ:  วัน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 16.00 น. 20.00 น.*
                     เปิดรับบัตร 15.00 น. - 19.00 น.* 
                     วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 น. – 20.00 น.
                     เปิดรับบัตร 6.00 น. - 19.00 น.  (ยกเว้นวันหยุด ปีใหม่ และสงกรานต์)

 •  ค่าบริการทางการแพทย์อายุรกรรม 350 บาท
 • ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง 350 บาท

บริการและการรักษา: 

ให้บริการด้านการตรวจโรคทางอายุกรรมทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถ เลือกวัน-เวลาที่เหมาะสม(นอกเหนือวันและเวลาราชการ)
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา

วันจันทร์ *

     -

วันอังคาร*

โรคภูมิแพ้

วันพุธ*

     -

วันพฤหัสบดี*

โรคระบบทางเดินหายใจ

วันศุกร์*

     -

วันเสาร์

เปิดรับบัตร 06.00 น. - 11.30 น.
โรคระบบทางเดินหายใจ (8.00 น. – 12.00 น.)
โรคผิวหนัง (8.00 น. – 12.00 น.)

วันอาทิตย์

เปิดรับบัตร 06.00  น. - 11.30 น.
โรคสมอง และระบบประสาท (8.00 น. – 12.00 น.) รับเฉพาะผู้ป่วยนัด
โรคภูมิแพ้ (8.00 น. – 12.00 น.)
โรคไต (8.00 น. – 12.00 น.)

 หมายเหตุ *ปิดบริการชั่วคราว​

 • ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
  • คนไข้ใหม่ และ คนไข้เก่าไม่มีนัด
   ติดต่อพยาบาลจุดคัดกรอง (ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี)
   คนไข้นัดคลินิกอายุรกรรม
   ติดต่อที่คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี)
  • ยื่นบัตร
  • ชั่งน้ำหนัก วัดไข้ วัดส่วนสูง
  • รอพบแพทย์ ตรวจรักษา / รับยา /รับใบนัด