คลินิกสมองและระบบประสาท

Undefined

คลินิกสมองและระบบประสาท

ศูนย์โรค

คลินิกสมองและระบบประสาท

 1. บริการตรวจโรคสมองและระบบประสาท

 

 • ทุกวันพุธ  เวลา 8.00-12.00 น.
 • ทุกวันพฤหัส เวลา 8.00-12.00 น.

 

 1. คลินิกกัญชา
 • ทุกวันพฤหัส เวลา 8.00-12.00 น.

 

แพทย์ประจำศูนย์

 1. นพ. กุลเสฎฐ    ศักดิ์พิชัยสกุล
 2. นพ.สมจิต    ศรีอุดมขจร
 3. พญ. ศิโรรัตน์  สุวรรณโชติ
 4. พญ. รชต บุญกรองศักดิ์

บริการและรักษา

          ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อในเด็ก โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษาที่มีมาตรฐานและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็ก ทางหน่วยงานมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน เช่น การตรวจคลื่นสมองประกอบภาพวิดีทัศน์ (Video EEG Monitoring) เพื่อวินิจฉัยโรคลมชัก ซึ่งแพทย์จะทำการบันทึกภาพวิดีทัศน์คลื่นสมองของผู้ป่วยด้วยคอมพิวเตอร์ขณะเกิดอาการชัก ทำให้ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสมองในขณะกำลังชัก การตรวจนี้ทำให้ตรวจหาจุดที่ก่อให้เกิดอาการชักได้แม่นยำกว่าการตรวจคลื่นสมองแบบธรรมดา(EEG)

โรคและปัญหาที่บริการที่คลินิกสมอง

อายุรกรรมประสาท (Neurology Service)

 • โรคลมชัก (Epilepsy/seizure)
 • ปวดศีรษะ (Headaches)และปวดศีรษะแบบไมเกรน(Migraine)
 • เวียนศีรษะบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (vertigo)
 • โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ (movement disorder)
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular diseases)
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (neuropathy)
 • ภาวะความผิดปกติของระบบประสาทด้านการเคลื่อนไหวและพัฒนาการ(cerebral palsy)
 • ศัลยกรรมประสาท (neurosurgery services) และศัลยกรรมสมอง(Brain surgery)
 • ผ่าตัดโรคลมชัก (Epilepsy surgery)

การตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือทันสมัย (neurodiagnostic testing)

 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography: EEG)
 • การตรวจคลื่นสมองประกอบภาพวิดีทัศน์ (Video EEG Monitoring)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ ร่วมกับหน่วยกายภาพ (Electromyography : EMG)
 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve conduction study : NCS)

ขั้นตอนการมารับบริการ

 • ** เริ่มจับบัตรคิวเวลา 7.00 น. และปิดรับบัตรคิว เวลา 11.00 น.**

ผู้ป่วยเก่ามาตรงนัด และผู้ป่วยใหม่มาตรงนัด

 • - นำบัตรนัดยื่นที่เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • - ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ชั้น 3 จุดตรวจสอบสอบสิทธิใกล้ห้องสังคมสงเคราะห์ อาคารมหิตลาฯ
 • - จับบัตรคิวสีเขียว(คนไข้เก่า)และจับบัตรคิวสีเหลือง(คนไข้ใหม่)ที่ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี ตรงคลินิกสมอง ห้อง 310
 • - นำเด็กพร้อมใบนัดไปวัดไข้, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง ที่จุดวัดตรงชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 •    (ถ้าเด็กไม่มาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 • - นำเบอร์คิว 1 ใบเสียบคู่กับใบนัดแล้วใส่ตะกร้าตรงเคาทเตอพยาบาล อีกใบถือไว้คืนตอนเรียก
 •    พบแพทย์
 • - ในรายที่มีหัตถการ เช่น เจาะเลือดให้ไปที่ห้อง 1216 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือถ้ามีเอกซเรย์ ให้ไปที่ห้อง 309  ทำทุกอย่างก่อนพบแพทย์

 

** ถ้าต้องการเลื่อนนัด กรุณาโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1415 ต่อ 2510 , 2521 (เฉพาะวันจันทร์ อังคาร และวันศุกร์ ในเวลาราชการ) **

*** ถ้ามาไม่ตรงนัด และไม่โทรแจ้ง ตรวจที่อายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 (ห้อง1203) ***