คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Undefined

ศูนย์โรค ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์โรค คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
บริการตรวจ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 1415 ต่อ 3213, 3214,2233 ชั่วคราว
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์
 • นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง
 • นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

วันและเวลาแพทย์ออกตรวจ (เวลา 9.00-12.00น)

วันจันทร์ 

-   นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์  หรือ

 • -   นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง

วันอังคาร*

 • -  นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์
 •  
  • นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

วันพุธ*

 • -  นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง

วันพฤหัสบดี*

 • -  นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์
 • -  นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง

วันศุกร์*

 • นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์   

บริการและการรักษา

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ที่มีอาการป่วยเป็นโรคระบบกระดูก
และข้อ ได้แก่

 • เด็กที่มีความพกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
 • ภาวะแขนขาผิดรูปแต่กำเนิด มีไม่ครบหรือผิดรูปร่าง
 • กระดูกสันหลังผิดรูปในเด็ก
 • กระดูกหัก ข้อเคลื่อนในเด็ก
 • แขนจาเจริญเติบโตไม่แป็นปกติ
 • เนื้องอกแขนขา
 • คอเอียง

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 • ผู้ป่วยใหม่
  1. พบพยาบาลคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง ชั้น  1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  2. ลงทะเบียนผู้ป่วย พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ ชั้น  1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  3. วัดไข้, ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ที่ห้อง 1202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  4. หยิบบัตรคิวติดกับใบนำทาง ใส่ที่ตะกร้าหน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร
  5. รอเรียกพบแพทย์
 • ผู้ป่วยเก่า มีนัด (มาตรงนัด)
  1. พบเจ้าหน้าที่ห้องตรวจสอบสิทธิ์ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  2. วัดไข้, ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ที่ห้อง 1202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  3. หยิบบัตรคิวติดกับใบนัด ใส่ที่ตะกร้าหน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร
  4. รอเรียกพบแพทย์
 • ผู้ป่วยเก่า มาไม่ตรงนัด, ไม่มีบัตรนัด
  1. พบพยาบาลคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  2. ลงทะเบียนส่งตรวจ และตรวจสอบสิทธิ ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  3. วัดไข้, ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ที่ห้อง 1202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  4. หยิบบัตรคิวติดกับใบนำทาง ใส่ที่ตะกร้าหน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร
  5. รอเรียกพบแพทย์
 • กรุณาพบเจ้าหน้าที่ในกรณี
  1. ผู้ป่วยฉุกเฉิน
  2. แพทย์สั่ง X-RAY ก่อนพบแพทย์ หรือถอดเฝือกก่อน X-RAY หรือ ทำแล็ป อื่น ๆ ก่อนพบแพทย์
  3. นัดฟังผลเลือด, ผลชิ้นเนื้อ, หรือผลแล็ปอื่น ๆ
  4. นัดรอตรวจตามลำดับบัตรคิว
  5. หลังตรวจเสร็จพบเจ้าหน้าที่ก่อนกลับทุกครั้ง
  6. กรุณามาให้ตรงกับวันนัด