คลินิกพันธุกรรม

Undefined

ศูนย์โรค พันธุกรรม

ศูนย์โรค คลินิกพันธุกรรม
บริการตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น.
    • สถานที่ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
    • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1415 ต่อ 61401 หรือ 090-0087130
    • (โทรสอบถามได้ทุกวันในเวลาราชการ เวลา 08.00-16.00 น.)
แพทย์ประจำศูนย์
  • นพ.สุทธิพงษ์     ปังคานนท์
  • พญ.จุฬาลักษณ์  คุปตานนท์

บริการและการรักษา

เกี่ยวกับคลินิก : คลินิกพันธุกรรม มีคณะแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น กลุ่มอาการดาวน์  โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมต่างๆ โรคทางพันธุกรรมต่างๆ  และโรคทางพันธุกรรมเมตาบอลิค  LSD

มีการตรวจวินิจฉัย ดังนี้
-       ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโครโมโซม และยีนของพันธุกรรม

  •  ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการดี เอ็น เอ และชีวเคมี (DNA and Biochemical Testing)

หลังการตรวจรักษา เรามีทีมบุคลากรพร้อมให้การรักษากระตุ้นพัฒนาการ ตรวจการได้ยิน ฝึกพูด กายภาพบำบัด มีการจัดประชุมกลุ่มผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม ปีละ 1 ครั้ง และจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน