คลินิกกายภาพบำบัด

Undefined

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิก กายภาพบำบัด

วันเวลาและสถานที่

ในเวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา
เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 ห้อง 222
โทร 1415 ต่อ 3203

นอกเวลาราชการ

 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

บริการและการรักษา

 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว หรือระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ และการไหลเวียนเลือด
 • การบำบัดด้วยเทคนิควอยตา (Vojta therapy)
 • การบำบัดด้วยเทคนิค Movement Analysis and Education Strategy (MAES therapy)
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 
 1. พบพยาบาลคัดกรอง ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. รับบัตรคิว และรอตรวจ
 • ผู้ป่วยที่ส่งมาจากแผนกอื่น
  • ขอนัดวันตรวจ (อาจได้ตรวจในวันนั้น หากคิวไม่เต็ม)
 • ผู้ป่วยนัด
 1. ในวันนัด ตรวจสอบสิทธิที่ชั้น 1 อาคาสยามบรมราชกุมารี ยื่นบัตรนัด รับบัตรคิว รอตรวจ
 2. หลังตรวจเสร็จ หากมีการส่งทำ กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์ หรือส่งต่อแผนกอื่น ให้นัดหมายที่เคาน์เตอร์
 3. รับบัตรนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป
 4. รับบัตรนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป
 5. กรณีจ่ายเงินเองหรือสำรองจ่ายก่อน ให้รับใบคิดค่าใช้จ่าย นำไปยื่นที่ห้อง การเงินผู้ป่วยนอก
  หากต้องการเลื่อนนัด โทร 1415 ต่อ 3203 เวลา 13.00 - 15.00 น.