จัดการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการวัดแว่น รุ่นที่1/2560

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) กลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการวัดแว่น รุ่นที่1/2560 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 โดยมี แพทย์หญิงขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา เป็นประธานในการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

การอบรม "การพยาบาลเด็ก ครั้งที่ 34"

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรม "การพยาบาลเด็ก" ครั้งที่ 34 โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในวันนี้ มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น Biopsychosocial care for hospitalized , ปัญหาโภชนาการในเด็ก เป็นต้น โดยเเพทย์เเละพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง Update on Well Child Care: Investment for the Future (การลงทุนเพื่ออนาคต เริ่มต้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี)

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง Update on Well Child Care: Investment for the Future (การลงทุนเพื่ออนาคต เริ่มต้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี) โดยมีแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ หัวหน้าหน่วยงานกุมารเวชศาสตร์สังคม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ. ห้องประชุมสยาม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

Undefined

จัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ Welcome New Comers QSNICH

วันที่5 กรกฎาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ Welcome New Comers QSNICH โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

"สร้างสรรค์ผลอย่างมืออาชีพ : เพื่อคนสำราญ งานสำเร็จเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับกิจกรรม Open house การสร้างเครือข่ายวิจัยกับพันธมิตรนอกสถาบัน

วันที่30 มิถุนายน 2560 สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมเสวนา "สร้างสรรค์ผลอย่างมืออาชีพ : เพื่อคนสำราญ งานสำเร็จเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับกิจกรรม Open house การสร้างเครือข่ายวิจัยกับพันธมิตรนอกสถาบัน โดยมี รศ.พญ.ดร.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ. ห้องประชุมจักรพันธ์ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

การอบรมวิชาการ "Making Breastfeeding Pain More Manageable"

วันที่27 มิถุนายน 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมวิชาการ "Making Breastfeeding Pain More Manageable" โดยมี แพทย์หญิงรัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยายโดยวิทยากร Lester E Jones,BBSc,BAppSc(Physio), GradDipBehavStdsHlthCare,MScmed(PainMgt),PGCertT&L(HE) ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เลี้ยงลูกให้แข็งแกร่ง : Raising mentally strong kids"

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เลี้ยงลูกให้แข็งแกร่ง : Raising mentally strong kids" โดยมี ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสยาม 1 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม MY PHARMACIST เรื่องยา วางใจเภสัชกร

วันนี้ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม MY PHARMACIST เรื่องยา วางใจเภสัชกร โดยมี ภญ.จุรี อุทัยชลานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเเสดงละครสั้นเพื่อให้ความรู้แก่ผูมารับบริการ เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเเละกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้สัปดาห์เภสัชกรรมจะจัดขึ้นตั้งเเต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณห้องยาผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  • 13 ตุลาคม 2560
    วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)
  • 19 สิงหาคม 2560
    รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560
  • 9 สิงหาคม 2560
    กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วีดีโอ