รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560

กำหนดการ
รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9

Undefined

รอยยิ้มที่สดใสของลูก มาจากสุขภาพฟันที่เเข็งแรง

รอยยิ้มที่สดใสของลูก มาจากสุขภาพฟันที่เเข็งแรง
วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง เด็กไทยฟันไม่ผุ เพื่อเเนะนำสิ่งที่พึงปฏิบัติเพื่อสุขภาพฟันที่ดีของลูกน้อย สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเเปรงฟัน

Undefined

ดการอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2560

วันทีี่ 2 สิงหาคม 2560 หน่วยงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมี พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ 
กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง เป็นผู้กล่าวรายงานเเละ ได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสถาบันฯ

งานอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 ห้องประชุมสยาม 1,2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  • 13 ตุลาคม 2560
    วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)
  • 19 สิงหาคม 2560
    รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560
  • 9 สิงหาคม 2560
    กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วีดีโอ