โครงการสุขภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กิจกรรม "บำบัดชีวิต พิชิตโรค" มณีเวช ศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย

วันที่20 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทุกท่าน จัดโครงการสุขภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กิจกรรม "บำบัดชีวิต พิชิตโรค" มณีเวช ศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย โดยมี รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นา่ยแพทย์นภดล นิงสานนท์ ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 13

Undefined

"วันพยาบาลแห่งชาติ"

วันนี้ (20 ตุลาคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ" โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจากรศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2

Undefined

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่19 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติราชินี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นหมาก ณ ลานหน้าหอพักพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลบริหารจัดการเบาหวานชนิดที่1 เบื้องต้นด้วยตนด้วย ครั้งที่2 Basic Type 1 Diabetes

วันที่19 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลบริหารจัดการเบาหวานชนิดที่1 เบื้องต้นด้วยตนด้วย ครั้งที่2 Basic Type 1 Diabetes โดยมี แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  • 13 ตุลาคม 2560
    วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)
  • 19 สิงหาคม 2560
    รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560
  • 9 สิงหาคม 2560
    กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วีดีโอ