"โรคพิษสุนัขบ้า"

Undefined

"โรคพิษสุนัขบ้า" ในสัตว์เลี้ยง เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจ วันนี้มาทำความเข้าใจกับโรคพิษสุนัขบ้า เเละวิธีปฏิบัติตัวเมื่อสัมผัสเชื้อ เพื่อป้องกันตัวเอง เด็กๆเเละคนในครอบครัวกัน