สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน สิงหาคม 2561