สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562