สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562