สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562