สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561