สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563