บีบแค่ไหน ฟันใส ยิ้มสวย

Undefined

การบีบยาสีฟันที่มากจนเกินไป ย่อมไม่ส่งผลดีต่อตัวเด็ก อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองอีกด้วย 

วันนี้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง บีบแค่ไหน ฟันใส ยิ้มสวย