นมหวาน นมเปรี้ยว ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง"

Undefined

"นม" แต่ละประเภทมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกัน เช่น นมจืด หรือนมเปรี้ยว

แต่แน่นอนว่า เจ้าตัวน้อยมักจะถูกปากกับนมเปรี้ยวหรือนมหวานเป็นพิเศษ 

ดังนั้น วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขออธิบาย
ถึง "ประโยชน์" ของ นมเเละ "ผลเสีย"ที่ตามมา ของนมบางประเภท ผ่าน Infographic ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เรื่อง "นมหวาน นมเปรี้ยว ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง"