รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ

 • พญ.ภาวินี อินทกรณ์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โสต ศอ นาสิก
 • พญ.รัชดา เกษมทรัพย์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคทางโภชนาการ
 • พญ.ลิสา กิตติสังวรา
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม - ประสาทศัลยศาสตร์
 • นพ.วรการ พรหมพันธุ์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคหัวใจ
 • พญ.วรรณนิสา ภู่เจริญ
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม – กุมารศัลยศาสตร์
 • นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • พญ.วราภรณ์ มหธราดล
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม – กุมารศัลยศาสตร์
 • ทพ.วสันต์ ประเสริฐสม
  ตำแหน่ง:
  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  ทันตกรรม - ศัลยกรรมช่องปาก
 • พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคติดเชื้อ
 • ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น