รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ

 • พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคภูมิแพ้ และ อิมมูโนวิทยา
 • นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคหัวใจ
 • นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - โรคสมอง
 • นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคหัวใจ
 • นพ.ธัญญณัฐ บุนนาค
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - โรคเวชกรรมทั่วไป
 • พญ.นันทาศิริ วิทยนคร
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม - ประสาทศัลยศาสตร์
 • พญ.นัยนา ณีศะนันท์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - เวชศาสตร์สังคม
 • พญ.นาฎยพร จรัญเรืองธีรกุล
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โสต ศอ นาสิก
 • พญ.นิยะดา วิทยาศัย
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • พญ.นุชนาฏ มหเมธากิจ
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคผิวหนัง