สุรเนตร ลออวงศ์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารศัลยกรรม – กุมารศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพฯ และ วชิรพยาบาล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันอังคาร 09.00 – 12.00 ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์