สุนทรี รัตนชูเอก

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคทางโภชนาการ

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  กุมารเวชศาสตร์  แพทยสภา
  • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
  • ปริญญาโท Nutritional Science the Helorew University of Jemoatem ประเทศอิสราเอล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันอังคาร 13.00 - 16.00
17.30 - 19.30
โรคทางโภชนาการ(บ่าย),
คลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ)
วันพุธ 08.00 – 12.00 โรคทางโภชนาการ
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์ 08.00 – 12.00 คลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

นัดหมายแพทย์