สุทธิรัก คุรุหงษา

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: 
วิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 วิสัญญี
วันอังคาร 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 วิสัญญี
วันพุธ 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 วิสัญญี
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 วิสัญญี
วันศุกร์ 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 วิสัญญี

นัดหมายแพทย์